Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) басқару органы болып табылады, ол Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Жарғысымен (Жарғысында жасалған өзгерістермен), Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен және Директорлар кеңесі туралы ережесімен айқындалған тәртіпте қабылданады.