40%
бейбіт ядролық
энергетика

Қазақстан уран концентраты бейбіт ядролық энергияны қажеттіліктерін 40%-дан астам қамтамасыз етеді

20%

Әлемдік уран өндіру көлеміндегі Қазатомөнеркәсіп үлесі

100%
өнім экспорт
талады

100% Қазатомөнеркәсіптің 100% уран өнімдері экспортталады

26.000

Қазатомөнеркәсіпте 26.000 қызметкерлер жұмыс істейді

67%
барланған
уран қорлары

Қазақстан ЖҰШ әдісімен өңдеу үшін жарамды, барланған әлемдік уран қорларының 67%-ын ие болып отыр

15%
әлемдік
қорлардан

барланған қорлар бойынша әлемде 2 орын
- 15% әлемдік қорлардан

50
әлеуметтік
нысандар

Қазатомөненркәсіп – уран өндіретін аймақтарда 50-ден астам әлеуметтік нысандарды салды және жөндеуден өткізді (балабақшалар, мектептер, емханалар, спорт кешендері)

2,5
миллион
ЖББ жылына

Уранды өндіру бойынша өндірістік қуаттылығы 2,5 млн. ЖББ жылына