| AIX

Инвесторларға

Қаржылық нәтижелер

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Архив
2010
2007-2009
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Операциялық қызметінің нәтижелері
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Databook
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
Операциялық қызметінің нәтижелері
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Databook
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Операциялық қызметінің нәтижелері
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Операциялық қызметінің нәтижелері
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Операциялық қызметінің нәтижелері
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Операциялық қызметінің нәтижелері
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін талдау
Операциялық қызметінің нәтижелері
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырылмаған қаржылық есептiлігі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған есеп-қисабы (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырымалған қаржылық есебі
Қысқартылған аралық шоғырландырылған есеп-қисабы (аудиттелмеген) (қайта есептелiнген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі (аудиттелмеген)
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
Жеке қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Шоғырландырылған қаржылық есебінің 1-4 формалары
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Cыртқы аудиторлар

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның еншілес ұйымдарына соңғы үш есепті жылда «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС көрсеткен аудиторлық және аудиторлық емес қызметтердің көлемі:

Қызметтер атауы

Қызметтердің құны,  мың теңгеде, ҚҚС-сыз

2021

2022

2023

аудиторлық қызметтер

428 595

440 485

468 135

аудиторлық емес қызметтер

120 558

74 309

114 556

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ АКЖЖ 2022 жылғы 04 қазандағы дауыс беру қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2023 және 2024 жылдарға арналған халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептіліктеріне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-ті белгілеу туралы шешім қабылданды. Аудиторлық ұйым қызметінің сыйақысы ҚҚС-ты есепке ала отырып, 686 806 835 (алты жүз сексен алты миллион сегіз жүз алты мың сегіз жүз отыз бес) теңгеден аспайтын сомада бекітілген (2023 жылға 333 401 376 (үш жүз отыз үш миллион төрт жүз бір мың үш жүз жетпіс алты) теңге, 2024 жылға 353 405 459 (үш жүз елу үш миллион төрт жүз бес мың төрт жүз елу тоғыз ) теңге.

 "KPMG Ganat" ЖШС

2003 жыл

"Делойт және Туш" ЖШС

2004 жыл

"KPMG Ganat" ЖШС

2005 жыл

"КПМГ Аудит" ЖШС

2006 жыл 

"Делойт" ЖШС

2007 жыл

"КПМГ Аудит" ЖШС

2008 жыл

"Делойт" ЖШС

2009 жыл

"Делойт" ЖШС

2010 жылы "Делойт" ЖШС еурооблигациялардың шығарылымына байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2007, 2008 және 2009 жылдардағы аудиландырылған қаржылық есебінің мәліметтерін бірдейлендіру және салыстырмалы ету бойынша қазмет көрсетті.

"Делойт" ЖШС

2010 – 2013 жылдар

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

2014 – 2016 жылдар

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2017-2019 жылдар сыртқы аудиторы  «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС болып табылады.

Қызметтерді бір көзден сатып алу туралы 09.04.2019 жылғы № 210 / НАК-19 келісіміне сәйкес «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори r» ЖШС «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ қызметкерлеріне «ACCA DipIFR біліктілік емтиханына дайындық бағдарламасы бойынша оқыту» тақырыбы бойынша оқыту қызметтерін ұсынады.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімінің негізінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС бір көзден тәсілімен 2017, 2018, және 2018 жылдардағы ҚЕХС бойынша қаржылық есеп-қисап аудиті үшін Аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасты.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-нің жоғарыда аталған Шарт бойынша аудиторлық қызмет ақысының мөлшері ҚҚС-ты қоса есептегенде 542 080 000 (бес жүз қырық екі миллион сексен мың) теңгені құрайды.

2019 жылғы 9 тамызда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бір көзден тәсілін пайдаланып 2017, 2018 және 2019 жылдарға арналған ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік аудиті үшін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымымен аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы ұзақ мерзімді келісімге қосымша келісім жасасты. Қосымша келісімге сәйкес қызмет көлемінің ұлғаюына байланысты «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтеріне төлем мөлшерінің жалпы сомасы ҚҚС есебімен 542 080 000 (бес жүз қырық екі миллион сексен мың) теңгеден ҚҚС есебімен 584 080 000 (бес жүз сексен төрт миллион сексен мың) теңгеге өседі. 2017-2019 жылдарға арналған ҚЕХС сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік аудиті үшін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтеріне төлем мөлшерінің  өзгеруін Қоғамның Директорлар кеңесі 2019 жылғы 26 маусымда мақұлдады.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 2017ж.03.10. № 664/ҰАК-17 шартқа сәйкес 2017 жылғы қазан айының ішінде ҚҚС-ты қоса, жалпы сомасы 830 480 (сегіз жүз отыз мың төрт жүз сексен) теңгеге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлері үшін «Тиімділікті басқару (CIMA P1)» семинарын өткізу бойынша қызмет көрсетті.

Пікір қалдыру