| (AIX)    USD 37.95   %0      KZT 18275   %0     

Қызмет түрлері

Ғылыми қызмет

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру тиімділігін арттыру мақсатында, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ғылыми-технологиялық дамуды басқару» саясатына сәйкес ҒЗТКЖ, ғылыми-техникалық қызметтерді (ҒТҚ) жоспарлау, бақылау және орындау, зияткерлік меншік объектілерін (ЗМО) құру және коммерцияландыру, ҒЗТКЖ нәтижелерін енгізуге байланысты ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Кәсіпорындағы ғылыми зерттеулер «Жоғары технологиялар институты» ЖШС (зерттеу және жобалау институты), «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ ҒО және «Волковгеология» АҚ ТӘЭО ​​(кәсіпорындардың ғылыми-өндірістік бөлімшелері) үш ғылыми орталықта жүргізіледі.

Ғылыми-техникалық қызмет, ғылыми зерттеулер/әзірлемелердің жаңа бағыттарын қалыптастыру, оның ішінде цифрландыру, автоматтандыру және роботтандыру, білімді басқару, ЗМО және технологиялар трансфертін коммерцияландыруды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ғылыми-техникалық жобалар департаменті үйлестіреді.

ҒЗТКЖ және ҒТҚ басым бағыттары:

 • «Волковгеология» АҚ базасындағы уран кен орындарында геология, геотехнология және тау-кен дайындық жұмыстары, ұңғымаларды жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары және ілеспе түрде СМ және СЖМ өндіру;
 • «Жоғары технологиялар институты» ЖШС базасында өнімді ерітінділерді өндіру және қайта өңдеу, УШТ алу;
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ ҒО базасында ЯОЦ жоғары технологиялары, СМ және СЖМ алу мен қайта өңдеу;
 • Цифрландыру, автоматтандыру және роботтандыру;
 • ЗМО және технологиялар трансфертін коммерцияландыру («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЗМО жөніндегі сараптама комиссиясы арқылы ЗМО және технологиялар трансфертін коммерцияландыру) және білімді басқару.

Қазатомөнеркәсіпте және оның ЕТҰ 422 қызметкер, оның ішінде 2 ғылым докторы және 55 ғылым кандидаты ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарымен айналысады.

Қазатомөнеркәсіп 67 зияткерлік меншік объектісінің Патент иегері/Авторлық құқық иеленушісі болып табылады, оның ішінде өнертабысқа 3 Еуразиялық патент, өнертабысқа 27 Қазақстан Республикасының патенті, пайдалы модельге Қазақстан Республикасының 12 патенті, авторлық құқық объектілеріне Қазақстан Республикасының 21 куәлігі және тауар белгісіне Қазақстан Республикасының 4 куәлігі бар.

Қазатомөнеркәсіп зияткерлік меншік объектілерін коммерцияландыру аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқығына лицензиялық келісімдер жасау бойынша жұмыстарды жүргізеді.

Қазатомөнеркәсіп жыл сайын кәсіпорынның, құралдар мен технологияның өндірістік және пайдалану қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін заманауи технологиялар мен озық зерттеу әдістеріне негізделген түрлі бағыттар бойынша ҒЗТКЖ жобаларын жүзеге асырады. Негізгі және перспективалы ҒЗТКЖ жобалары:

 • Тауарлық десорбаттан уран концентратын алу үшін аммиак суын пайдалану мүмкіндігін зерттеу

Аммоний полиуранаттарын тұндыру және термиялық күйдіру арқылы ҚР СТ 1909/ ҰAK СТ 02/ASTM C 967 сәйкес уран концентратын алу дайын уран өнімдерін өндіруге кететін шығынды азайтуға мүмкіндік береді. «Табиғи уран концентратын алу әдісі» 

пайдалы модельге № 4851 ҚР патенті алынды және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бірқатар кәсіпорындарында енгізілді, олармен тиісті лицензиялық келісімдер жасалды.

 • Уран өндіруші кәсіпорындардың дайын өнімдерінің портреттерін жасау үшін микроэлемент пен изотоптық құрамды зерттеу

Микроэлемент пен радионуклидті маркерлерді таңдау өнімнің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарына тиесілілігін анықтауға, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары өнімдерінің портреттерінің деректер қорын (кітапханаларын) құруға мүмкіндік береді.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран өндіруші кәсіпорындарының дайын өнімдерінің (уран концентраттарының) элементтерін – маркерлерін анықтаудың масс-спектрометриялық әдісі» авторлық құқық объектісіне № 37147 сертификаты

 • Ұңғымалық сорғыларды басқарудың көп арналы шкафын (СБШ) әзірлеу  

Көп арналы СБШ жеке негізде ұңғыма сорғыларын басқару бойынша кешенді технологиялық мәселенің шешімі болып табылады.

 2023 жылы көп арналы СБШ, оны басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етудің далалық сынақтары сәтті өтті, 2024 жылы өндіріске енгізу күтілуде.
Келесі қорғау құжаттары алынды: «Көп арналы сорғыны басқару шкафы» пайдалы модельге № 7676 ҚР патенті, «Ұңғымаларды айдау жабдығын басқарудың бағдарламалық алгоритмі» авторлық құқық объектісіне № 28772 куәлігі.

 • Табиғи уранның химиялық концентраты мен уранның шала-тотығының өзіндік құнын төмендету үшін жаңа технологияларды, материалдар мен жабдықтарды енгізу

Жаңа технологияларды, материалдар мен жабдықтарды енгізу дайын десорбаттардағы уран мөлшерінің жоғарылауына және оған қатысты артық қышқылдық құрамының төмендеуіне алып келеді.

 «Дайын десорбаттарды нанофильтрациялау бойынша тәжірибелік зауыт» жобасы оң технологиялық нәтижемен және экономикалық тиімділікпен «Қазатомөнеркәсіп- SaUran» ЖШС жүзеге асырылды.

 • Радиациялық қауіпсіздік шеңберіндегі ғылыми зерттеулердің негізгі маңызды бағыттары:

 • Сыртқы гамма-сәулеленудің баламалы дозасы мен баламалы доза жылдамдығын өлшеу және бақылау мүмкіндігі бар шекті гамма-сәулелену дозиметрі негізінде радиациялық қауіптерді автоматты бақылау жүйесін әзірлеу

«РКС01ИМ» жеке дозиметрі негізіндегі автоматты бақылау жүйесі персоналдың кәсіби маршрутын ескере отырып, сәулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде алынған персоналдың жеке сәулелену дозалары туралы объективті ақпарат алу үшін персоналдың жеке сәулелену дозаларын, сондай-ақ қызметкерлердің жұмыс орындарындағы радиациялық жағдайды бақылауға және есепке алуға арналған ақпараттық кешен болып табылады. Автоматты бақылау жүйесінің функционалдығы расталды, «Автоматты бақылау жүйесі» өнертабысқа № 35902 ҚР патенті және № 044050 Еуразиялық патенті алынды.

 

 • Уран өндіруші кәсіпорындардың жұмыс аймағындағы ауаның радионуклидтік құрамы мен жалпы α-белсенділігін зерттеу

Уран өндіруші кәсіпорындардың жұмыс аймағындағы ауаның радионуклидтік құрамы мен жалпы α-белсенділігін зерттеу дозаның өту коэффициенттерін және келесі сипаттамаларды анықтауға мүмкіндік береді: PM2.5 және PM10 фракциялары бойынша жұмыс аймағының ауасында уран шаңының бөлшектерін бөлу, суспензиялы бөлшектердің массалық концентрациясы, уранның шаң бөлшектеріндегі уранның көлемдік белсенділігі және уран қатарының элементтері, орташа аэродинамикалық диаметр бойынша белсенділіктің таралуын ескере отырып интегралды доза коэффициенті. Бұл жоба бойынша жұмыс жалғасуда.a

Пікір қалдыру