| AIX

Инвесторларға

Есептер мен нәтижелер

Қызметтің жылдық негізгі қаржылық көрсеткіштері (қазақстандық миллион теңгемен)
— 2019 жыл
— 2020 жыл
— 2021 жыл
— 2022 жыл
— 2023 жыл

Топтың шоғырландырылған түсімі

соның ішінде Уран өнімдерінің сатудан түскен түсім

Өткізудің өзіндік құны

Операциялық пайда

Таза пайда

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншік иелеріне жатқызылатын жылдық таза кіріс

Жылдың соңындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленттері

Несиелер мен қарыздарҚызметтің негізгі көрсеткіштері (тонна)
30 000
20 000
10 000
0
уран өндіру, жалпы тонна
уран өндіру, барлық ЕТҰ-дағы қатысу үлесі бойынша, тонна
2019 жыл
2020 жыл
2021 жыл
2022 жыл
2023 жыл
Пікір қалдыру