| AIX

Инвесторларға

Есептер мен нәтижелер

Қызметтің жылдық негізгі қаржылық көрсеткіштері (қазақстандық миллион теңгемен)
— 2019 жыл
— 2020 жыл
— 2021 жыл
— 2022 жыл
Топтың шоғырландырылған түсімі
соның ішінде Уран өнімдерінің сатудан түскен түсім
Өткізудің өзіндік құны
Операциялық пайда
Таза пайда
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншік иелеріне жатқызылатын жылдық таза кіріс
Жылдың соңындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленттері
Несиелер мен қарыздар


0
100000
200000
300000
400000

Қызметтің негізгі көрсеткіштері (тонна)
30 000
20 000
10 000
0
уран өндіру, жалпы тонна
уран өндіру, барлық ЕТҰ-дағы қатысу үлесі бойынша, тонна
2019 жыл
2020 жыл
2021 жыл
2022 жыл
Пікір қалдыру