| AIX

Инвесторларға

Инвестор Күнтізбесі

 • 30 сәуiр
 • 02 мамыр

  Операциялық қызметінің нәтижелері 2024 жылдың 1 тоқсан

 • 23 мамыр

  Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері

 • 28 мамыр
 • 13 маусым

  Мемлекеттердің пайдасына жасалған төлемдері бойынша есеп 2023

*Жауапкершілік туралы мәлімдеме:

Нақты күндер оқиғаның алдында анықталып, осы корпоративтік интернет-ресурста орналастырылады. Жоғарыда көрсетілген күндер нақты болып табылатындығына кепілдік беру үшін барлық қадамдар жасалғанына қарамастан, олардың өзгеруі мүмкін және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да («Компания»), оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндердің нақтылығына қатысты уәде немесе кепілдік (анық айтылған немесе соны мегзейтін) бермейді, берген жоқ немесе беруге өкілеттігі жоқ және осылайша жауапкершіліктен босатылады. Тиісінше, Компанияда оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндерге қатысты немесе олармен байланысты немесе қандай да болмасын тұрғыда жоғарыда көрсетілген күндерден туындайтын немесе онымен байланысты кез келген зиян үшін жауапты емес немесе өзіне міндеттеме алмайды. Оның үстіне, Компания жоғарыда көрсетілген күндердің кез келгенін өзінің қалауы бойынша өзгерту құқына ие.

Пікір қалдыру