| (AIX)    USD 30.13   %   -0.33 KZT 14260   %   0.53

Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Активтерді басқару департаменті
Ғылыми- техникалық жобалары департаменті
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
ЯОЦ жөніндегі бас директор
ЯОЦ департаменті
Ядролық технологиялар және РАҚ департаменті
Коммерция жөніндегі бас директор
Сату департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Маркетинг департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік (АҚШ)
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Корпоративтік қаржы департаменті
IR департаменті
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономикалық талдау департаменті
Экономика және жоспарлау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Қазынашылық департаменті
HR және цифрландыру жөніндегі бас директор
HR және әлеуметтік жұмыс жөніндегі басқарушы директор
HR департаменті
Әлеуметтік жұмыс департаменті
IT департаменті
Бизнес-әкімшілендіру департаменті
GR және PR департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы
Заң департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Сатып алу департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Қауіпсіздік департаменті
Ақпаратты қорғау департаменті
Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Пікір қалдыру