| (AIX)    USD 39.48   %   -4.24 KZT 18300   %   -2.61

Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
Ғылыми- техникалық жобалары департаменті
ЯОЦ жөніндегі басқарушы директор
ЯОЦ департаменті
Ядролық-энергетикалық технологиялар департаменті
Коммерция жөніндегі бас директор
Стратегия және маркетинг жөніндегі басқарушы директор
Маркетинг департаменті
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
IR департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Сату департаменті
Активтерді басқару департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік (АҚШ)
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Салық және ревизия жөніндегі басқарушы директор
Салық департаменті
Ревизия және бақылау департаменті
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономикалық талдау департаменті
Экономика және жоспарлау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Қазынашылық департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
HR және Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
HR және өндірістік қауіпсіздік жөніндегі бас директор
HR департаменті
Әлеуметтік жұмыс департаменті
Өндірістік қауіпсіздік (HSE) жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Құқықтық сүйемелдеу және корпоративтік басқару жөніндегі бас директор
Құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Заң департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
GR департаменті
Басқарма хатшылығы
Сатып алу және жалпы мәселелер жөніндегі бас директор
Әкімшілік аппаратының басшысы
PR департаменті
Бизнес-әкімшілендіру департаменті
Сатып алу департаменті
IT департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Қауіпсіздік департаменті
Ақпаратты қорғау департаменті
Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Пікір қалдыру