| (AIX)    KZT 12700   %   0.08 USD 26.98   %   -0.66

Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Активтерді басқару департаменті
Ғылыми- техникалық жобалары департаменті
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
ЯОЦ жөніндегі бас директор
ЯОЦ департаменті
Ядролық технологиялар және РАҚ департаменті
Коммерция жөніндегі бас директор
Стратегия және маркетинг жөніндегі басқарушы директор
Маркетинг департаменті
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Сату департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік (АҚШ)
IR департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Корпоративтік қаржы департаменті
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономикалық талдау департаменті
Экономика және жоспарлау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Қазынашылық департаменті
HR және цифрландыру жөніндегі бас директор
HR және әлеуметтік жұмыс жөніндегі басқарушы директор
HR департаменті
Әлеуметтік жұмыс департаменті
IT департаменті
Бизнес-әкімшілендіру департаменті
PR департаменті
Құқықтық сүйемелдеу және сатып алу жөніндегі бас директор
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы
Заң департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Сатып алу департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Қауіпсіздік департаменті
Ақпаратты қорғау департаменті
Ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Әкімшілік аппаратының басшысы
GR және хаттама департаменті
Хатшылық қызметі
Пікір қалдыру