Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
Ғылыми технологиялық жобалары департаменті
ЯОЦ жөніндегі бас директор
Ядролық-энергетикалық технологиялар департаменті
ЯОЦ департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономика және жоспарлау департаменті
Экономикалық талдау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Қазынашылық департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
IR департаменті
Стратегия және даму жөніндегі бас директор
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
Активтерді басқару департаменті
HR және Трансформация жөніндегі бас директор
АТ департаменті
Цифрлық трансформациялау департаменті
Адам ресурстарын басқару департаменті
Коммерция бас директоры
Сату департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Маркетинг департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы
Құқықтық мәселелер департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Сатып алу жөніндегі басқарушы директор
Материалдық ағындарды басқару департаменті
Сатып алу департаменті
Коммуникациялар жөніндегі басқарушы директор
GR және PR департаменті
Өндірістік қауіпсіздік (HSE) жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Физикалық және ядролық
қауіпсіздік департаменті
Ақпаратты қорғау департаменті
Табиғи уранды және ядролық
материалдарды есепке алу және
бақылау департаменті
Бақылау-тексеру департаменті
Пікір қалдыру