| (AIX)    USD 38.34   %0      KZT 18185   %0     

Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
Сирек металл және жерде сирек кездесетін металдарды гелолгиялық барлаұ және дамыту жөніндегі басқарушы директор
Гелолгиялық барлау және жер қойнауын пайдалану департаменті
Ғылым, сирек металл және жерде сирек кездесетін металдар департаменті
Коммерция жөніндегі бас директор
Сату жөніндегі басқарушы директор
Сату департаменті
Маркетинг департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік (АҚШ)
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Салық және ревизия жөніндегі басқарушы директор
Салық департаменті
Ревизия және бақылау департаменті
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономикалық талдау департаменті
Экономика және жоспарлау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Қазынашылық департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
Стратегия және халықаралық даму жөніндегі бас директор
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
Жиынтық-талдау жұмыстары департаменті
Халықаралық ынтымақтастық департаменті
IR департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Сатып алу және жалпы мәселелер жөніндегі бас директор
Сатып алу департаменті
IT департаменті
Әкімшілік аппаратының басшысы
PR департаменті
Бизнес-әкімшілендіру департаменті
Құқықтық сүйемелдеу және корпоративтік басқару жөніндегі бас директор
Заң мәселелері жөніндегі бас директор
Заң департаменті
GR департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
HR және өндірістік қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
HR департаменті
Әлеуметтік жұмыс департаменті
ЯОЦ жөніндегі басқарушы директор
ЯОЦ департаменті
Ядролық-энергетикалық технологиялар департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Қауіпсіздік департаменті
Ақпараты қорғау департаменті
Уранды және ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Пікір қалдыру