Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
ЯОЦ жөніндегі бас директор
Ядролық-энергетикалық технологиялар департаменті
ЯОЦ департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономика және жоспарлау департаменті
Экономикалық талдау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Бақылау-тексеру департаменті
Қазынашылық департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
IR департаменті
Стратегия және даму жөніндегі бас директор
Стратегиялық және тұрақты даму департаменті
Активтерді басқару департаменті
Трансформация жөніндегі бас директор
АТ департаменті
Цифрлық трансформациялау департаменті
Ғылыми технологиялық жобалар департаменті
Коммерция бас директоры
Сату департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Маркетинг департаменті
Бетесда қаласындағы өкілдік
HR және коммуникациялар жөніндегі бас директор
Адам ресурстарын басқару департаменті
GR және PR департаменті
Материалдық ағындарды басқару департаменті
Сатып алу департаменті
Құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Құқықтық мәселелер департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Өндірістік қауіпсіздік (HSE) жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Физикалық және ядролық қауіпсіздік департаменті
Ақпаратты қорғау департаменті
Табиғи уранды және ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Пікір қалдыру