Біз туралы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен қызметі
Басқарма төрағасы
Кеңесшілер
Басқарма хатшылығы
Өндіріс жөніндегі бас директор
Тау-кен департаменті
Өндірістік департамент
Техникалық реттеу және метрология департаменті
ЯОЦ жөніндегі бас директор
ЯОЦ жөніндегі басқарушы директор
ЯОЦ департаменті
Ядролық энергетикалық технологиялар департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директор
Экономика және жоспарлау департаменті
Экономикалық талдау департаменті
Қаржы бақылаушысы
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті
Бақылау-тексеру басқармасы
Қазынашылық департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
IR және PR департаменті
Стратегия және даму жөніндегі бас директор
Стратегиялық даму департаменті
Тұрақты даму басқармасы
Активтерді және инвестицияларды басқару жөніндегі басқарушы директор
Бизнесті дамыту және инвестициялар департаменті
Активтерді басқару департаменті
HR және трансформация жөніндегі бас директор
АТ департаменті
Цифрлық трансформациялау департаменті
Ғылыми технологиялық жобалар департаменті
Адам ресурстарын басқару департаменті
Бас коммерциялық директор
Бетесда қаласындағы өкілдік
Сату жөніндегі басқарушы директор
Сату департаменті
Сатуды сүйемелдеу департаменті
Маркетинг департаменті
Құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Құқықтық мәселелер департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Тәуекел-менеджменті департаменті
Өндірістік қауіпсіздік (HSE) жөніндегі басқарушы директор
Өндірістік қауіпсіздік департаменті
Сатып алу және әкімшілік қызмет жөніндегі басқарушы директор
Сатып алу департаменті
Қорларды басқару департаменті
Әкімшілік департаменті
GR және құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті
Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор
Қауіпсіздік департаменті
Ақпараттық қауіпсіздік департаменті
Табиғи уранды және ядролық материалдарды есепке алу және бақылау департаменті
Пікір қалдыру