| AIX

Инвесторларға

Дивидендтер

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12-үй, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңге) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы, БСК HSBKKZKX, Кбе 16, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2024 жылғы 23 мамырда қорытындысы жарияланған акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес, Қоғамның 2023 есепті қаржы жылы үшін 419 184 074 000 (төрт жүз он тоғыз миллиард жүз сексен төрт миллион жетпіс төрт мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған таза табысын бөлу тәртібі бекітілгенін хабарлайды:

- 314 648 843 259,52 (үш жүз он төрт миллиард алты жүз қырық сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың екі жүз елу тоғыз) теңге 52 тиын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген 2021-2025 жылдарға арналған жекешелендіру жоспарына 1 013 177 000 (бір миллиард он үш миллион жүз жетпіс жеті мың) теңге мөлшерінде, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялар санына барабар дивидендтер төлеуге бағытталсын;

- 104 535 230 740,48 (жүз төрт миллиард бес жүз отыз бес миллион екі жүз отыз мың жеті жүз қырық) теңге 48 тиын сомасындағы шоғырландырылған таза табыстың қалған бөлігі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қарамағында қалдырылсын.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бір жай акциясына (бір ЖДҚ бір қарапайым акцияға тең)  шаққандағы дивиденд мөлшері 1 213,19 (бір мың екі жүз он үш) теңге 19 тиын құрады;

2022 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2024 жылғы «28» мамыр;

2023 жылғы «27» мамырдағы жағдай бойынша 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

2023 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде бір рет бір төлеммен жүргізіледі;

2023 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу ақшамен, қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы акционерлердің банктік шоттарына қаражат аудару арқылы жүргізіледі.


Дивидендтік саясат                                                                                                           


Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12-үй, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңге) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы, БСК HSBKKZKX, Кбе 16, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2023 жылғы 25 мамырда қорытындысы жарияланған акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес, Қоғамның 2022 есепті қаржы жылы үшін 348 047 927 000 (үш жүз қырық сегіз миллиард қырық жеті миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған таза табысын бөлу тәртібі бекітілгенін хабарлайды:

- 200 970 248 407,04 (екі жүз миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион екі жүз қырық сегіз мың төрт жүз жеті) теңге 4 тиын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жоспары шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін сатудан түсетін түсімдер және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген 2021-2025 жылдарға арналған жекешелендіру жоспарына 364 051 500 (үш жүз алпыс төрт миллион елу бір мың бес жүз) теңге мөлшерінде, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялар санына барабар дивидендтер төлеуге бағытталсын;

- 147 077 678 592,96 (жүз қырық жеті миллиард жетпіс жеті миллион алты жүз жетпіс сегіз мың бес жүз тоқсан екі) теңге 96 тиын сомасындағы шоғырландырылған таза табыстың қалған бөлігі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қарамағында қалдырылсын.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 774,88 теңге (жеті жүз жетпіс төрт) теңге 88 тиын құрады;

2022 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2023 жылғы «17» шілде;

2023 жылғы «14» шілдедегі жағдай бойынша 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

2022 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде бір рет бір төлеммен жүргізіледі;

2022 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу ақшамен, қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы акционерлердің банктік шоттарына қаражат аудару арқылы жүргізіледі.

Төлем

2023 жылғы 14 шілдедегі жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минутта (GMT+6) тіркелген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне 2022 жылдың дивидендтерін төлеу 2023 жылғы 17 шілдеде бастап, 2023 жылғы 19 шілдеде аяқталды. Дивидендтік төлемдердің жалпы сомасы 200 970 248 407,04 (екі жүз миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион екі жүз қырық сегіз мың төрт жүз жеті) теңге 4 тиын мөлшерін құрады.


Дивидендтік саясат                                                                                                           


Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е10 көшесі, 17/12-үй, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңге) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы, БСК HSBKKZKX, Кбе 16, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да қабылданған шешімге сәйкес қорытындысы 2022 жылғы 27 мамырда шығарылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысында, Қоғамның 2021 есепті қаржы жылы үшін 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған таза табысын және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасының бір бөлігін 86 615 265 497,92 (сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 92 тиын мөлшерінде бөлу тәртібі бекітілгенін хабарлайды:

- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін сатудан түскен (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген 2016-2020 жылдарға арналған жекешелендіру жоспарын және жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған Кешенді жоспарын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген кешенді жоспар шеңберінде) 1 355 436 776 (бір миллиард үш жүз елу бес миллион төрт жүз отыз алты мың жеті жүз жетпіс алты) теңге мөлшеріндегі түсімдерді қамтитын 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) теңге мөлшеріндегі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншік иелерінің үлесіне тиесілі есепті қаржы 2021 жыл үшін шоғырландырылған таза кірістің 100%-ы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге бағытталсын;

- өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасынан 86 615 265 497,92 (сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 92 тиын мөлшеріндегі сома «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 876,74 теңге (сегіз жүз жетпіс алты) теңге 74 тиынды құрады;

2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2022 жылғы «15» шілде;

2022 жылғы «14» шілдедегі жағдай бойынша 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде бір рет бір төлеммен жүргізіледі;

2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу ақшамен, қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы акционерлердің банктік шоттарына қаражат аудару арқылы жүргізіледі.

Төлем

2022 жылғы 14 шілдедегі жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минутта (GMT+6) тіркелген акционерлеріне, 2021 жылдың дивидендтерін төлеу 2022 жылғы 15 шілдеде бастап, 2022 жылғы 19 шілдеде аяқталды. Дивидендтік төлемдердің жалпы сомасы 227 388 312 497,92 (екі жүз жиырма жеті миллиард үш жүз сексен сегіз миллион үш жүз он екі мың төрт жүз тоқсан жеті теңге 92 тиын) теңге мөлшерін құрады.


Дивидендтік саясат                                                                                                           


Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е10 көшесі, 17/12 үй, «Қазақстаннның Халық Банкі» АҚ БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңгеде) БСК HSBKKZKX, КБЕ 16, 2021 жылғы 20 мамырдағы оның қорытындылары шығарылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның есептік қаржылық 2020 жыл ішіндегі 183 540 484 000 (бір жүз сексен үш миллиард бес жүз қырық миллион төрт жүз сексен төрт мың) теңге  сомасындағы шоғырландырылған таза табысын бөлу тәртібі бекітілгенін хабардар етеді:

150 081 888 351 (жүз елу миллиард сексен бір миллион сегіз жүз сексен сегіз мың үш жүз елу бір) теңгені «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге бағытталсын; 

Шоғырландырылған таза табыстың 33 458 595 649 (отыз үш миллиард төрт жүз елу сегіз миллион бес жүз тоқсан бес мың алты жүз қырық тоғыз) теңге сомасындағы қалған бөлігін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың билігінде қалдырылсын;

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері 578 (бес жүз жетпіс сегіз) теңге 67 тиын сомасын құрады;

2020 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күн - 2021 жылғы «15» шілде;

2020 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқылары бар акционерлерінің тізімі жасалатын күн 2021 жылғы «14» шілде 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша анықталды;

2020 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер төлеу басталатын күннен бастап бір ай ішінде біржолғы бір төлеммен болады;

2020 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу қаражаттарды акционерлердің банк шоттарына аудару жолымен қолма-қол  ақшасыз төлемдермен болады.

Төлем

2021 жылғы 14 шілдедегі жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минутта (GMT+6) тіркелген акционерлеріне, 2020 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу 2021 жылғы 15 шілдеде бастап, 2021 жылғы 22 шілдеде аяқталды. Дивидендтік төлемдердің жалпы сомасы 150 081 888 351 теңге мөлшерін құрады.

Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е10 көшесі, 17/12 үй, «Қазақстаннның Халық Банкі» АҚ БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңгеде) БСК HSBKKZKX, КБЕ 16, 2020 жылғы 18 мамырдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес Қоғамның есептік қаржылық 2019 жыл ішіндегі 189 998 537 000 (бір жүз сексен тоғыз миллиард тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз отыз жеті мың) теңге  сомасындағы шоғырландырылған таза табысын бөлу тәртібі бекітілгенін хабардар етеді:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2016 - 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары шеңберінде активтерді сатудан түскен  3 834 000 000 (үш миллиард сегіз жүз отыз төрт миллион) теңгені қоса 99 001 604 406 (тоқсан тоғыз миллиард бір миллион алты жүз төрт мың төрт жүз алты) теңгені

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлеріне олар иеленген акциялар санына пропорционалды дивидендтер төлеуге бағытталсын; шоғырландырылған таза табыстың 90 996 932 594 (тоқсан миллиард тоғыз жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз отыз екі мың бес жүз тоқсан төрт) теңге сомасындағы қалған бөлігін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың билігінде қалдырылсын;

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері 381,72 (үш жүз сексен бір) теңге 72 тиын сомасын құрады;

2019 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күн 2020 жылғы 28 мамыр деп анықталды;

2019 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқылары бар акционерлерінің тізімі жасалатын күн 2020 жылғы 27 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша анықталды;

2019 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер төлеу басталатын күннен бастап бір ай ішінде біржолғы бір төлеммен болады;

2019 жыл қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу қаражаттарды акционерлердің банк шоттарына аудару жолымен қолма-қол  ақшасыз төлемдермен болады.

Төлем

2020 жылғы 27 мамырдағы жергілікті уақыттың 00 сағат 00 минуттағы (GMT + 6) жағдай бойынша акционерлер тізілімінде тіркелген банктік шоттарға ақшалай қаражат аудару арқылы 99 001 604 406 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу 2020 жылғы 05 маусымда аяқталды.

Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Е-10 к-сі, 17/12 үй, банктік реквизиттері «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ IBAN KZ356010131000049659 SWIFT HSBKKZKX, 2019 жылғы 30 мамырда өткен акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес  2018 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға (бір ЖДҚ бір жай акцияға тең) арналған дивидендтің мөлшері  308,46 теңгені (үш жүз сегіз теңге, қырық алты тиын) құрайтынын хабарлайды. Сонымен, жалпы дивидендтер сомасы 80 001 139 304 (сексен миллиард бір миллион бір жүз отыз тоғыз мың үш жүз төрт) теңгені құрады.

2018 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу 2019 жылғы 17 маусымдағы жергілікті уақытпен 00 сағат 00 минуттағы (GMT+6) жағдай бойынша акционерлер тізілімінде тіркелген тұлғаларға 2019 жылғы 18 маусымнан басталады.

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018 жыл бойынша жай акцияларына дивиденд төлеу тәртібі - дивидендтерді төлеу күнінен бастап бір ай ішінде бір жолғы төлем арқылы.

2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны –қолма-қол ақшасыз төлемдермен қаражатты акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы.

Төлем

Төлем 2019 жылғы 17 маусымдағы жергілікті уақыттың 00 сағат 00 минуттағы (GMT + 6) жағдай бойынша акционерлер тізілімінде тіркелген банктік шоттарға ақшалай қаражат аудару арқылы 80 001 139 304 (сексен миллиард бір миллион жүз отыз тоғыз мың үш жүз төрт) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу 2019 жылғы 26 маусымда аяқталды.

Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 11 маусымдағы шешіміне сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2017 жылға арналған акциялар пакетіне дивидендтер есептеді. Бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 1 215,06 (бір мың екі жүз он бес) теңге 06 (алты) тиынды, жалпы сома 45 019 066 000 (қырық бес миллиард он тоғыз миллион алпыс алты мың) теңгені құрайды.

Төлем

45 019 066 000 (қырық бес миллиард он тоғыз миллион алпыс алты мың) теңге көлеміндегі төлем 2018 жылғы 19 маусымда ақшалай қаражатты Жалғыз акционер - «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның банк шотына аудару арқылы жүргізілді».

Шешім

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 25 маусымдағы қосымша шешіміне сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2017 жылының  нәтижесі бойынша түскен 138 527 669 000 (жүз отыз сегіз миллиард бес жүз жиырма жеті миллион алты жүз алпыс тоғыз мың) теңге мөлшеріндегі шоғырландырылған таза пайдадан 2017 жылғы шоғырландырылған таза пайданың 93 508 603 000 (тоқсан үш миллиард бес жүз сегіз миллион алты жүз үш мың) теңге мөлшеріндегі бөлінбеген бөлігін келесі  ретпен үлестіруге тиіс:

1) Жалғыз акционерге дивидентер төлеуге 89 992 949 000 (сексен тоғыз миллиард тоғыз жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың) теңге;

2) Қоғамның билігінде 3 515 654 000 (үш миллиард бес жүз он бес миллион алты жүз елу төрт мың) теңге мөлшеріндегі таза табыс қалдырылсын.

2017 жыл бойынша бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 3 643,96 (үш мың алты жүз қырық үш мың) теңге 96 (тоқсан алты) тиынды құрайды.

Төлем

2018 жылғы 11 қазанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 25 маусымдағы қосымша шешіміне сәйкес Жалғыз акционер - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның банк шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге мөлшерінде дивидендттердің ішінара төленуі жүзеге асырылды.

Шешім

«2018 жылы 15 қазанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 1997 жылдың 14 шілдесінен 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін жинақталған бөлінбеген пайданың 26 649 361 000 (жиырма алты миллиард алты жүз қырық тоғыз миллион үш жүз алпыс бір мың) теңге көлеміндегі бөлігін Жалғыз акционерге дивидентер төлеуге шешім қабылдады. 2017 жыл бойынша бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 102,75 (жүз екі) теңге 75 (жетпіс бес) тиынды құрайды.

Төлем

2018 жылы 30 қазанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК » АҚ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның банк шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы 46 642 310 000 (қырық алты миллиард алты жүз қырық екі миллион үш жүз он мың) теңге мөлшерінде дивидендттердің ішінара төленуі жүзеге асырылды, оның ішінде:

19 992 949 000 (оң тоғыз миллиард тоғыз жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың) теңге - 2018 жылдың 25 маусымындағы № 20/18 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ »АҚ Басқармасының ішкі отырысының шешіміне сәйкес дивидендтердің қалған бөлігі;

26 649 361 000 (жиырма алты миллиард алты жүз қырық тоғыз миллион үш жүз алпыс бір мың) теңге - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры » АҚ Басқармасының 2018 жылғы 15 қазандағы № 28/18 хаттамасына сәйкес дивидендтер.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 25 мамырдағы шешіміне сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2016 жылға арналған акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 1 790 (бір мың жеті жүз тоқсан) теңге 10 (он) тиынды, жалпы сома 65 848 704 000 (алпыс бес миллиард сегіз жүз қырық сегіз миллион жеті жүз төрт мың) теңгені құрайды. Төлем Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ-ның банк шотына ақша қаражатын аудару арқылы дивидендтерді төлеуді бастаған күнінен бастап - 2017 жылдың 31 тамызынан бастап 90 күнтізбелік күннің ішінде екі траншпен  жүргізіледі».

010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі,10 мекенжайы бойынша тіркелген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2016 жылғы дивидендтердің бірінші траншы 21 310 392 000 (жиырма бір миллиард үш жүз он миллион үш жүз тоқсан екі мың) теңге көлемінде төленгендігі туралы хабарлайды. Төлем 2017 жылғы 27 қыркүйекте ақша қаражатын Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ банк есепшотына аудару арқылы жүргізілді.

«010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі,10 мекенжайы бойынша тіркелген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2016 жылғы дивидендтердің екінші траншы 44 538 312 000 (қырық төрт миллиард бес жүз отыз сегіз миллион үш жүз он екі мың) теңге көлемінде төленгендігі туралы хабарлайды. Төлем 2017 жылғы 24 қарашасында ақша қаражатын Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ банк есепшотына аудару арқылы жүргізілді».

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 14 маусымындағы шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2015 жылға арналған акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 327 теңге 88 тиын, жалпы сома 12 030 782 000 (он екі миллиард отыз миллион жеті жүз сексен екі мың) теңге құрайды. Төлем 30 маусым 2016 жылы Жалғыз акционер – «Самрұқ-Қазына» АҚ-ның банктік шотына ақша қаражатты аудару арқылы жүзеге асырылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 2 маусымдағы шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2014 жылға арналған акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 63 теңге 32 тиын, жалпы сома 2 323 320 000 (екі миллиард үш жүз жиырма үш миллион үш жүз жиырма мың) теңге құрайды. Төлем Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ-ың банк шотына ақша қаражатын аудару арқылы 2015 жылдың 31 желтоқсанға дейін жүргізіледі.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 28 сәуірдегі шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2013 жылға арналған акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері 146 теңге 78 тиын, жалпы сома 5 385 581 000 (бес миллиардүш жүз сексен бес  миллион бес жүз сексен бір мың) құрайды. Төлем Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ-тың банк шотына ақша қаражатын аудару арқылы 2014 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсанға дейін жүргізіледі.

010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі,10 мекенжайы бойынша тіркелген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2013 жылдың акциялары пакетіне дивидендтер төленгендігі туралы хабарлайды. Бір жай акцияға арналған дивидендтер көлемі 146 теңге 78 тиынды, жалпы сомасы 5,385,581,000 (бес миллиард үш жүз сексен бес миллион бес жүз сексен бір мың теңге) құрайды. Төлем 2014 жылғы 22 желтоқсанда ақша қаражатын Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ банк есепшотына аудару арқылы жүргізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жалғыз акционерінің 2013 жылғы 22 шілдедегі шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2012 жылғы акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға есептелген дивиденд көлемі 208 теңге 14 тиын, жалпы сомасы 7 637 242 000 (жеті миллиард алты жүз отыз жеті миллион екі жүз қырық екі мың теңге) құрайды. Дивидендтерді төлеу 2013 жылғы 1 желтоқсанан 31 желтоқсанға дейін ақша қаражатын жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ банкі шотына аудару арқылы жүргізіледі.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жалғыз акционерінің 05.07.2012 ж. және 29.11.2012 ж. шешімдеріне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2011 жылғы акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға есептелген дивиденд көлемі 640 теңге 50 тиын, жалпы сома 23 501 328 000 (жиырма үш миллиард бес жүз бір миллион үш жүз жиырма сегіз мың теңге) құрайды.Дивидендтерді төлеу екі траншпен 2012 жылғы шілдеде және 2013 жылғы сәуірде ақша қаражатын жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ банкі шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілді.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2011 жылғы 07 маусымдағы шешіміне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2010 жылғы акциялар пакетіне дивидендтер есептеді.

Бір жай акцияға есептелген дивиденд көлемі 241,25 теңге, жалпы сома 8 852 110 000 теңге (сегіз миллиард сегіз жүз елу екі миллион бір жүз он мың теңге) құрайды. Дивидендтерді төлеу 2011 жылғы 29 маусымда ақша қаражатын жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ банкі шотына аудару арқылы жүргізілді.

Пікір қалдыру