| AIX

Инвесторларға

Рейтингтер

  Рейтинг
агенттігі
Жаңару күні Ұзақ мерзімді рейтинг Рейтинг болжамы Өзгірістер
+ Moody's
Investors Service
29.06.2020  Baa3 Тұрақты Жоқ
+ Fitch Ratings 26.03.2020  BBB- Тұрақты жоқ
Пікір қалдыру