| (AIX)    USD 42.94   %0      KZT 19410   %0     

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы 1-жартыжылдықтағы қаржылық нәтижелері

27 тамыз 2020
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы 1-жартыжылдықтағы қаржылық нәтижелері

Конференц қоңырау 2020 жылдық қаржылық нәтижелері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ («Қазатомөнеркәсіп», «ҚАӨ» немесе «Компания») Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған 2020 жылғы 30 маусымда аяқталған жартыжылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін жариялады.

«2020 жылдың бірінші жартыжылдығында уран нарығында белгісіздік сақталып қалды, - деп атап өтті Қазатомөнеркәсіптің Басқарма төрағасы Ғалымжан Пірматов. – Алайда, нарықтық көңіл-күйдің өзгеруі байқалуда. Егер бұрын нарық қатысушылары нарық ағымдағы және болашақ өндірісті қолдауға қашан көшеді деген сұрақ қойса, енді мұндай ауысудың қаншалықты тез  болатындығы көбірек қызықтырады.

Уранның споттық бағасы екінші тоқсанның басында өндірушілердің COVID-19-ның шикізат жеткізіліміне әсері туралы алғашқы мәлімдемелеріне жауап ретінде біршама өсуді көрсетті. Ал спот нарығындағы негізгі сатып алушылар ұсыныстың тапшылығын күткен делдалдар мен өндіріс көлемін бұрынғы қалпына келтірген кейбір өндірушілер болды. Соңғы уақытқа дейін пандемия жағдайында АЭС-тің үздіксіз қызметін қамтамасыз етуге бар күшін жұмылдырған энергетикалық компаниялар тарапынан өте төмен келісімшарттық белсенділік байқалды. Түпкі тұтынушылардың және ұзақ мерзімді нарықтағы белсенділіктің болмауы нарықтың әлі де бетбұрыс кезеңіне жетпегенін көрсетеді, дегенмен екінші жартыжылдықта  ұсынысқа қарсы ықтимал қысымның болуы назар аудартуы мүмкін.

Нарықтық жағдайға қарамастан, соңғы бірнеше ай ішіндегі күрделі кезеңдегі біздің бірінші кезектегі міндетіміз қызметкерлеріміздің, олардың отбасыларының және жергілікті халықтың денсаулығы, қауіпсіздігі мен әл-ауқаты болып отыр. Біз қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеуге көп уақыт жұмсадық. Осы жоспарларды, сондай-ақ өңірлік шектеулерді, денсаулық сақтау жүйесінің ұсыныстары мен мүмкіндіктерін мұқият мониторингілеуді ескере отырып, тамыз айының басында қызметкерлерді кеніштерге біртіндеп қайтара бастадық. Қазіргі кезде біз барлау бұрғылауын да, тау-кен дайындық жұмыстарын да қайта жандандырдық.

Бұдан бұрын хабарланғандай, өндірістегі жұмысшылар санының азаюы және барлық бұрғылау жұмыстарын төрт айға тоқтата тұру жаңа жоспарлы блоктарды пайдалануға беру кешіктірілетінін білдіреді. Осылайша, бірінші жартыжылдықта өндіру көлеміне әсері шамалы болғанына қарамастан, біз екінші жартыжылдықта және жыл қорытындысы бойынша өндіріс көлеміне әсері айтарлықтай болады деп күтеміз.

2020 жылдың екінші жартысында Компания қоршаған ортаны қорғауға, өндірістік қауіпсіздік пен корпоративтік басқаруға (ESG), сондай-ақ қызметкерлеріміздің денсаулығын қорғауға тұрақты бейілділікпен қатар, география мен сату жолдарын кеңейтуді жалғастыра отырып, негізгі қызметіміз – уран өндірісіндегі нарықтық тәртіпті қолдай отырып, өзгермейтін стратегиялық фокусқа бейілділігін де сақтайды».

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

 

 

 

 

30 маусымда

аяқталған 6 айда

 

(миллиард теңгеде, егер басқа көрсетілмесе)

2020

2019

Өзгеріс

Топтың шоғырландырылған кірісі

 153,1

 176,6

(13%)

Операциялық пайда

 47,5

 27,1

75%

Таза пайда

 66,0

 104,0

(37%)

     Бірлескен кәсіпорындағы инвестициялардың шығуынан нәтиже
     (бір реттік әсер)1

 22,1

 -

 -

     Бірлескен операция бойынша міндеттемені есептен шығарудан түскен кіріс (бір реттік әсер)2

 -

 17,0

 -

     Бизнесті сатып алу нәтижелері (бір реттік әсер)

 -

 54,6

 -

Түзетілген таза пайда

 43,9

 32,3

36%

Меншік иелеріне жатқызылатын акцияға таза пайда (базалық және таратылған) теңге / акция

 225

 358

(37%)

Түзетілген EBITDA3  көрсеткіші

 81,0

 73,0

11%

EBITDA4 көрсеткіші (қатысу үлесіне барабар)

 84,0

 58,5

44%

Операциялық ақша ағыны

 38,2

 111,3

(66%)

1. «Уран байыту орталығы» АҚ бірлескен кәсіпорнына инвестициялардың шығуынан нәтиже.
БО бойынша міндеттемені есептен шығарудан түскен кіріс 2018 жылғы БО-да сатып алынбаған уран көлеміне жатады, ол топ әріптестермен келісім бойынша келесі кезеңдерде сатып алуды жоспарламайды, осыған байланысты 2018 жылы танылған осы міндеттеме 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында есептен шығарылды.
3. Түзетілген EBITDA көрсеткіші EBITDA-дан негізгі қызметке қатысы жоқ және бір реттік әсері бар барлық баптарды алып тастау арқылы есептеледі.
4.Бұрын ол «EBITDA түзетілген көрсеткіші (қатысу үлесіне барабар)» ретінде анықталды, ол БК мен қауымдасқан кәсіпорындардың таза пайдасындағы үлесті шегере отырып, EBITDA түзетілген көрсеткіші ретінде есептеледі және уран сегментінде жұмыс істейтін бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың EBITDA түзетілген көрсеткішінің үлесі ретінде есептеледі (EBITDA-ны қоспағанда, «Инкай» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС және EBITDA түзетілген көрсеткішіндегі бақыланбайтын үлесті шегергенде, «Аппақ» ЖШС, «Инкай» БК ЖШС, «Байкен-U» ЖШС және «Хорасан-U» БК» және Топтың іске асырылмаған пайдасындағы кез келген өзгерістерді шегергенде.

Қаржылық жай-күйін және қызмет нәтижелерін талдау және шоғырландырылған қаржылық есептілік

 

2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2020 жылғы 30 маусымда аяқталған Қазатомөнеркәсіптің бірінші жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелері, сондай-ақ 2020 жылға арналған болжамдар туралы қаржылық жай-күйі мен қызмет нәтижелерін және шоғырландырылған қаржылық есептілікті (аудиттелмеген, аудиторлар шолуымен) талдауда егжей-тегжейлі түсініктемелер берілген. Бұл баспасөз релизі сайтта қолжетімді осы құжаттармен бірге оқылуы керек www.kazatomprom.kz.

Бизнес құрылымындағы ескерілуі тиіс өзгерістер

2020 және 2019 жылдардың бірінші жартыжылдығында Топ есепті кезеңдердің нәтижелеріне елеулі әсер еткен бірнеше мәмілелерді аяқтады.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында:

  • 2020 жылғы 17 наурызда топ «Уран байыту орталығы» АҚ-дағы Қазатомөнеркәсіптің 50% үлесін (минус бір акция) сату бойынша «ТВЭЛ» АҚ-мен (ТВЭЛ) мәмілені аяқтады. Топ «Уран байыту орталығы» АҚ-ның бір акциясын өзіне қалдырады, ол топтың ТВЭЛ-мен алдын ала келісілген шарттарға сәйкес уран байыту жөніндегі қызметтерге қол жеткізу құқығын сақтайды. Мәміле сомасы 2019 жылғы 31 желтоқсандағы бағам бойынша 6 253 миллион ресей рублін немесе 90 миллион еуроны құрады. Нақты алынған сыйақы 90 миллион еуроны (43 858 миллион теңгеге балама) құрады.

2019 жылдың бірінші жартыжылдығында:

  • «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы Топтың иелену үлесі тиісінше 52,5%, 50% және 50%-ға дейін өсті. Мәміле аяқталғанға дейін иелену үлесі тиісінше 14,45%, 33,98% және 33,98% құрады.
  • 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ «Байкен-U» ЖШС-не дауыс беру құқықтарының көпшілігін алу және Бақылау кеңесінде өкілдік ету арқылы бақылауға ие болды.
  • 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-де елеулі ықпалын сақтап қалды. Топ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Хорасан-U» БК» ЖШС-ға бақылау алынбады деп қорытындылады, өйткені қатысушылар құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді мақұлдамады, бұл топтың Бақылау кеңесінде көпшілік дауысқа ие болуына мүмкіндік беретін.
  • 2019 жылғы ақпанда «Хорасан-U» БК» ЖШС қатысушылары құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді бекітті, олар Топқа Бақылау кеңесінде көпшілік дауыс берді. Нәтижесінде, Топ жоғарыда көрсетілген өзгерістер бекітілген күннен бастап «Хорасан-U» БК» ЖШС-не бақылауға ие болды.

«Байкен-U» ЖШС үлесін сатып алу, сондай-ақ «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС-дағы иелік үлесті ұлғайту 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін алдын ала (баланстық) құны бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген. Тәуелсіз кәсіби бағалаушының әділ құнды бағалауы 2019 жылдың бірінші жартысында аяқталды. Нәтижесінде, 2018 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы есеп қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікте қайта қаралды.

2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша «Хорасан-U» ЖШС-нің сатып алынған активтері мен міндеттемелерінің әділ құнын бағалау аяқталды және Топ 2019 жылғы 30 маусымдағы пайда мен залал туралы есепте ескерілген 54,6 млрд.теңге сомасында кіріс алды.

Жалпы, еншілес, қауымдасқан және бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардың саны 42-ден (2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) 40-қа дейін (2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша) төмендеді.

  • 2019 жылғы қаңтарда қатысушылардың жалпы жиналысы «Үлбі-Конверсия» ЖШС аралық тарату балансын мақұлдады. Өскемен қалалық тіркеу және жер кадастры департаментінің 2019 жылғы 16 тамыздағы № 151 қаулысына сәйкес «Үлбі-Конверсия» ЖШС қызметінің тоқтатылуы тіркелді.
  • 2019 жылдың қыркүйегінде Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесі Power System International Limited (PSIL) компаниясын тарату туралы шешім қабылдады. 2019 жылдың желтоқсанында PSIL тарату аяқталды.

Түсім, таза пайда, EBITDA көрсеткіштері

Топтың шоғырландырылған түсімі 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша 153,1 млрд теңгені құрады, 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда жеткізу мерзімдерімен байланысты сатудың неғұрлым төмен көлемдерінің нәтижесінде 13%-ға азайды, бұл сатудың орташа бағасының өсуімен ішінара өтелді.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша операциялық пайда шоғырландырылған еншілес кәсіпорындар мен Компания өндірген меншікті уран үлесінің ұлғаюы себебінен, сондай-ақ сатудың орташа бағасының өсуіне байланысты 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 75%-ға ұлғайып, 47,5 млрд теңгені құрады. Компания өндірген жоғарыда көрсетілген меншікті уран үшін Топтың шоғырландырылған нәтижелерінде Топтың пайдасына оң әсер ететін уранды экспортқа өткізуді ескере отырып, уран өнімінің толық маржасы көрсетіледі.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша таза пайда 66 млрд теңгені құрап, 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 37%-ға төмендеді. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында «Уран байыту орталығы» АҚ инвестициясынан шығудан 22,1 млрд теңге мөлшерінде кіріс алынды. Осы бір жолғы әсерге түзетулерді ескере отырып, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында түзетілген таза пайда 43,9 млрд теңгені құрап, 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 36%-ға артты. 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында БО бойынша міндеттемелерді есептен шығарудан 17 млрд теңге сомасында кіріс алынды, ол бастапқыда 2018 жылдың қорытындыларында ескерілді. Бұл кіріс 2018 жылы БО-да сатып алынбаған уран көлеміне жатады, оны Топ келесі кезеңдерде сатып алуды жоспарламайды, осыған байланысты бұл міндеттеме 2019 жылы есептен шығарылды. Сондай-ақ, 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында «Хорасан-U» ЖШС Топ құрамына кірді, осы мәміле бойынша бір реттік тиімділік 54,6 млрд теңгені құрады.

Түзетілген EBITDA көрсеткіші 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 11%-ға ұлғайып, 81 млрд теңгені құрады, ал EBITDA көрсеткіші 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша қатысу үлесіне барабар 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 44%-ға ұлғайып, 84 млрд теңгені құрады. Өсім, негізінен, операциялық пайданың өсуімен, сондай-ақ бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың EBITDA үлесінің артуымен байланысты болды.

Операциялық ақша ағындары 2019 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 66%-ға азайып, негізінен айналым капиталының өзгеруі, сондай-ақ екі кезеңдегі маусымдық және жеткізу кестесі есебінен 38,2 млрд теңгені құрады, бұл сауда дебиторлық берешегінің біркелкі түсуіне әкеледі.

Өткізілген өнімнің өзіндік құны

Сатудың өзіндік құны 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 31%-ға төмендеп, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 89 338 млн теңгені құрады, бұл негізінен U3O8 сату көлемінің 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 22%-ға төмендеуіне, сондай-ақ шоғырландырылған еншілес кәсіпорындар мен БО өндірген меншікті уран үлесінің ұлғаюына байланысты, оны сату кезінде сатудың өзіндік құны негізінен өндірістің өзіндік құнымен ұсынылған.

Өнім өткізу бойынша шығыстар

Уран өнімін жеткізу межелі пункттерінің өзгеруі салдарынан 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өткізу бойынша шығыстар 20%-ға ұлғайып, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 4 936 млн теңгені құрады.

Жалпы және әкімшілік шығыстар (ЖӘШ)

ЖӘШ-ның төмендеуі негізінен COVID-19 пандемиясына байланысты шығындарды оңтайландырумен және қысқартумен байланысты болды. Сондай-ақ, 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында уран өнімі бойынша 3 057 млн теңге мөлшеріндегі міндеттемеге резерв танылды.

Өтімділік

Топтың өтімділікке қажеттілігі негізінен айналым капиталын қаржыландыруға, күрделі шығындарға, қарызға қызмет көрсетуге және дивидендтер төлеуге қатысты. Тарихи тұрғыдан алғанда, Топ негізінен өзінің айналым капиталын және капиталға ұзақ мерзімді қажеттіліктерді қаржыландыру үшін операциялық қызметтен ақша ағындарын пайдаланды, мұны қажет болған кезде сыртқы қаржы ресурстарын пайдалану мүмкіндігін сақтай отырып, болашақта да жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Топ қолайсыз шығындардың туындауына және Топтың беделін тәуекелге ұшыратпай әрі өзінің қаржылық міндеттемелерінің орындалмауына жол бермей, мерзімінде өз міндеттемелерін өтеу үшін жеткілікті қажетті ақша қаражатының тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін өзінің өтімділікке деген қажеттіліктерін басқарады.

(миллион теңгеде)

30 маусымға 2020

31 желтоқсанға 2019

30 маусымға 2019

6 айдағы өзгерістер 2020

Ақша қаражаты және олардың баламалары

 65 041

 98 560

60 012

(34%)

Қысқа мерзімді депозиттер

  1

  1

 55

 -

Барлық ақшалай қаражат

 65 042

 98 561

60 067

(34%)

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында ақша қаражаты мен олардың баламалары 2019 жылғы 31 желтоқсанмен салыстырғанда 34%-ға азайып, 65 041 млн теңгені құрады. 2019 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша барлық ақша қаражаты 8%-ға ұлғайды.

2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Топтың ұзақ мерзімді банктік кредиттері жоқ. Ағымдағы банктік несиелер негізінен несие желілері аясында тартылған және 12 айға дейінгі мерзімде өтелетін несиелер бойынша қарыздарды қамтиды. Жаңартылатын корпоративтік кредиттік желілер Топ үшін өтімділіктің қосымша көзі болып табылады. Осы желілер шеңберінде қысқа мерзімді кредиттер (12 айға дейін), негізінен, түсімнің әркелкі түсуімен байланысты ақша қаражатының тапшылығын уақытша жабу үшін пайдаланылады. 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Топтың кредиттік желілері бойынша жалпы сома 615 миллион АҚШ долларын құрады. 30 жылғы 2020 маусымдағы жағдай бойынша 176 миллион АҚШ доллары пайдаланылды, қолжетімді сома 439 миллион АҚШ долларын құрады.

Борыштық левередж коэффициенттері

Келесі кестеде Компания басшылығы қаржылық тұрақтылықты өлшеу үшін пайдаланатын негізгі коэффициенттер келтірілген.

(миллион теңгеде)

30 маусымға 2020

31 желтоқсанға 2019

30 маусымға 2019

6 айдағы өзгерістер 2020

 Кредиттер мен қарыздар жиыны (кепілдіктерді қоспағанда)

 163 711

161 358

145 801

1%

 Ақша қаражатының барлық балансы (8.1-бөлімді қараңыз)

 (65 042)

(98 561)

(60 067)

(34%)

 Таза қарыз

 98 669

62 797

85 734

57%

 Түзетілген EBITDA көрсеткіші *

 256 738

248 719

165 492

3%

 Таза қарыз / түзетілген EBITDA (коэффициент)

 0,38

0,25

0,52

52%

* Таза борыш / түзетілген EBITDA көрсеткіші коэффициентін есептеу мақсаттары үшін түзетілген EBITDA көрсеткіші 2020 және 2019 жылғы 6 ай үшін 12 ай (есепті кезеңнің бірінші жартыжылдығы және алдыңғы кезеңнің екінші жартыжылдығы) негізінде есептелген. Түзетілген EBITDA көрсеткіші былай есептеледі: салыққа дейінгі пайда-қаржылық кірістер + қаржылық шығыстар + / - бағамдық айырма + тозу және амортизация + құнсыздану-құнсыздануды қалпына келтіру + / - бір реттік және бірлі-жарым оқиғалар.

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер басшылық бұрын инвесторларға жеткізген болжамдарға сәйкес келеді.

 

Уран сегментінің өндірістік көрсеткіштері

 

 

30 маусымда аяқталған 6 айда 

 

 

2020

2019

Өзгеріс

U3O8 өндіріс көлемі (100% негізде)

тонна

10,434

10,800

(3%)

U3O8 өндіріс көлемі (қатысу үлесіне барабар)1

тонна

5,790

6,226

(7%)

Топтың дайын өнімінің қалдықтары (U3O8)

тонна

11,110

10,374

7%

Компания дайын өнімдерінің қалдықтары қосулы (U3O8)2

тонна

9,094

8,407

8%

Топтың орташа сату бағасы

теңге/кг

29,247

26,620

10%

Топтың орташа сату бағасы

АҚШ долл./фунт

 27.81

 26.99

3%

Компанияның орташа сату бағасы3

АҚШ долл./фунт

 27.86

 27.43

2%

Орташа апталық спот бағасы

АҚШ долл./фунт

 28.66

 26.47

8%

Айдың соңындағы орташа споттық баға4

АҚШ долл./фунт

 29.46

 26.01

13%

1 Топтың U3O8 өндіріс көлемі (қатысу үлесіне барабар) Компания мен ТНК сатып алған уранға тең емес.
2  Компанияның дайын өнім қалдықтарының көлемі (Топта ескерілген): Компания мен THK қалдықтарының жалпы көлемін қамтиды.
3 ҚАӨ мәмілелері бойынша сатудың орташа бағасы: ҚАӨ және THK қорытынды сыртқы сатулары үшін бір фунт уран концентратының орташа өлшенген бағасы. ҚАӨ пен THK арасындағы топішілік мәмілелер бойынша бағалар енгізілмеген.
4  Ақпарат көзі: UxC, TradeTech. Бағалар әр апта үшін споттық бағалар котировкаларының орташа мәні емес, айдың соңында уранға споттық бағалар котировкаларының орташа мәні болып табылады, өйткені келісімшарттық бағалар шарттары әдетте айдың соңындағы бағаға байланысты болады.

U3O8 өндірісінің көлемі барабар негізде де, 100%-ға да 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 2019 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда біршама төмен болды, бұл кен орындарын игеру жөніндегі қызметтің төмендеуіне және COVID-19 пандемиясы аясында екінші тоқсанда қызметкерлер санының кемуіне байланысты болды. Әдетте, кен орындарын игеру кезеңінен ЖҰШ әдісімен өндіруге көшу үшін төрт айдан сегіз айға дейін уақыт қажет, осыған байланысты пандемиямен күресу мақсатында 2020 жылдың бірінші жартысында қабылданған қауіпсіздік шаралары 2020 жылдың екінші жартысында өндіруге айтарлықтай әсер етеді деп күтілуде. Өндіріс көлемінің пайыздық төмендеуіндегі айырмашылық меншік үлесіне пропорционалды түрде де, 100% негізде де өндірістің әртүрлі деңгейімен және Топтың құрамына кіретін әрбір кәсіпорында үлестік қатысудың әртүрлі деңгейімен байланысты болды.

 

U3O8 шоғырландырылған сатылымы 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында сату көлемінің кемуі есебінен 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 15%-ға азайып, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 123,4 млрд теңгені құрады, бұл 2019 және 2020 жылдарға арналған маусымдық және жеткізу кестесіне негізделген.

U3O8 сатылымының шоғырландырылған көлемі 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда төмендеді, бұл 2019 және 2020 жылдарға арналған маусымдық және жеткізу кестесімен, сондай-ақ өндіріс көлемін ұлғайтудың орнына ұзақ мерзімді нарықтық құнды құруға бағытталған маркетингтік стратегиямен байланысты болды.

U3O8 дайын өнімінің шоғырландырылған қорлары (қалдықтары) Топ бойынша 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 11 110 тоннаны құрады, бұл 2019 жылғы 30 маусымға қарағанда 7%-ға жоғары. Компания деңгейінде U3O8 дайын өнімінің қалдықтары 9 094 тоннаны құрады, бұл 2019 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 8%-ға көп. Қорлардың (дайын өнім қалдықтарының) ұлғаюы негізінен 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 2019 жылдың 30 маусымымен салыстырғанда сату көлемінің төмендеуімен, сондай-ақ 2020 жылдың екінші жартыжылдығында материалды қайтару күнімен логистикаға арналған шығыстарды оңтайландыру мақсатында 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында жасалған своп мәмілелерінің мерзімдерімен байланысты болды. Компанияның стратегиясына сәйкес Қазатомөнеркәсіптің қорларының (дайын өнім қалдықтарының) деңгейі маусымдылығына, өндіру мен сату көлеміне байланысты өзгеріп отырады.

Топтың сату бойынша орташа бағасы 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында теңгемен 29 247 теңге/кг (27,81 АҚШ доллары/фунт) құрады, бұл АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіреуіне және уран өнімінің орташа споттық бағасының өсуіне байланысты 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 10%-ға жоғары. Компанияның орташа сату бағасы да осындай себептерге байланысты жоғары болды.

Уран өнімінің ақшалай өзіндік құны және күрделі шығындары

 

30 маусымда

аяқталған 6 айда 

 

(миллиард теңге, егер басқа көрсетілмесе)

 

2020

2019

өзгеріс

C1 ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесіне барабар)

АҚШ долл./
фунт

 9,79

 9,86

(1%)

AISC ақша құны + капитал шығындары (қатысу үлесіне барабар)

АҚШ долл./
фунт

 11,65

 13,27

(12%)

Өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары (100% негізде)1

 16,1

 26,0

(38%)

¹. Тарату қорлары мен тарату шығындарын қамтымайды. 6.0-бөлімдегі КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАРҒА ШОЛУДА қорытынды нәтижелерге тарату қорлары мен тарату шығындары қосылады.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша «ақшалай өзіндік құн (С1)» және «ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар (AISC)» көрсеткіштері (АҚШ долл. балама) 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қатысу үлесі бойынша тиісінше 1%-ға және 12%-ға қысқарды. Нәтижесі күтілгеннен де жақсы болды және қазіргі уақытта 2020 жылға арналған жылдық болжамды диапазондардан төмен (С1 көрсеткіші үшін 10,00 - 11,00 АҚШ доллары,  AISC көрсеткіші үшін 13,00 - 14,00 АҚШ долл.). Төмендеу негізінен теңгенің АҚШ долларына қатысты әлсіреуіне және өзіндік құнды оңтайландыру жөніндегі іс-шараларға байланысты болды.

 

Өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары (100% негізде) 16,1 млрд теңгені құрап, 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 38%-ға қысқарды, бұл көбінесе COVID-19 таралуын болдырмау мақсатында екінші тоқсан бойы өндірісте қызметкерлер санының кемуіне байланысты тау-кен дайындық жұмыстарының (ТДЖ) қысқаруы себебінен болды.

Денсаулық, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсеткіштер

Кәсіпорындардағы өндірістік қызмет еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарды сақтай отырып жүргізіледі. Апаттар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша кешенді іс-шаралар тұрақты негізде жүргізіледі. Компанияда барлық деңгейдегі қызметкерлер мен менеджерлер арасында қауіпсіздік мәдениетін жетілдіру және өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Өндірістегі денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджментінің халықаралық жүйелері енгізілді, үнемі мониторинг жүргізіліп, жұмыс жағдайында ұсталады.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында өндірістік қауіпсіздік саласында қабылданған шаралар Компания кәсіпорындарында өнеркәсіптік апаттардың (бақыланбайтын жарылыстардың, қауіпті заттардың таралуының немесе ғимараттардың қирауының) алдын алуға мүмкіндік берді. Сонымен бірге алты жазатайым оқиға тіркелді, нәтижесінде алты адам жарақат алып, олардың біреуі қызметкердің өліміне әкеп соқтырды.

Жазатайым оқиғалардан үш химиялық күйік алу оқиғасы, биіктіктен құлаудың екі оқиғасы және тайғанап құлаудың бір оқиғасы орын алды. Тепе-теңдікті жоғалтуы және биіктіктен құлауы салдарынан бір қызметкер мерт болды.

Өндірістік қауіпсіздік шараларының тиімділігін бағалау үшін Компания 1 000 000 атқарылған жұмыс уақытына жұмыс уақытын жоғалтуға әкеп соқтырған оқиғалардың санын көрсететін LTIFR (жұмыс уақытын жоғалтумен жарақат алу жиілігі) көрсеткішін қолданады.

 

30 маусымда аяқталған

6 айда 

 

Көрсеткіш

2020

2019

Ауытқу

Өнеркәсіптік апаттар 1

-

-

-

LTIFR (1 млн. адам-сағатқа) 2

0,40

0,25

60%

Қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер және near-miss бойынша есеп беру

16 602

15 918

4%

Жазатайым оқиғалардың саны 3

6

4

50%

Өлім жағдайлары

1

-

100%

1 Бақыланбайтын жарылыстар, қауіпті заттардың шығарылуы немесе ғимараттардың бұзылуы ретінде анықталады.
2 Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) миллион сағатқа.
3 Қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде оның өндірістік жарақат алуы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы салдарынан еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына не қайтыс болуына әкеп соққан зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсері ретінде айқындалады.

Компания өзінің барлық уран кеніштерінде қоршаған орта мониторингі мен радиациялық қауіпсіздіктің сенімді жүйелерін пайдаланады. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында экологиялық және радиациялық апаттарға жол берілген жоқ. Қалдықтардың, шығарындылардың, төгінділердің пайда болуының белгіленген лимиттерінен асып кету дерегі тіркелген жоқ.

2020 жылдың бірінші жартысында барлық жұмыстар ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнамалық талаптар мен ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілді.

2020 жылға арналған болжамды көрсеткіштер

(1 АҚШ долл/450 теңге курсымен)

2020

Өндіру кәсіпорындарының U3O8 өндіріс көлемі

(100% негізінде), тонна 1

19 000 – 19 5002

Өндіру кәсіпорындарының U3O8 өндіріс көлемі

(қатысу үлесіне барабар), тонна 3

10 500 – 10 8002

Топтың өнім өткізу көлемі, тонна4 (шоғырландырылған)

15 500 – 16 500

оның ішінде Компанияның сату көлемі, тонна 5

13 500 – 14 500

Топтың жалпы түсімі 6, млрд. теңге

580 – 600

оның ішінде U3O8 сатудан түскен түсім (топ бойынша) 6, млрд. тенге 

460 – 510

Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша, C1), АҚШ долл. / фунт*

$10,00 – $11,00

Ақшалай өзіндік құн + өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (қатысу үлесі бойынша, AISC), АҚШ долл. / фунт*

$13,00 – $14,00

Өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары (100% негізде), млрд. теңге7

65 – 75

 

1 Өндіріс көлемі (100% негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өндірісінің жиынтық көлемін білдіреді және осы өндіріс көлемінің кейбір бөлігі Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болуы мүмкін екенін ескермейді.
2 COVID-19 пандемиясының ұзақтығы мен толық әсері әлі белгісіз. Осыған байланысты өндірістің жылдық көлемі нақты әсерге байланысты біздің күткенімізден өзгеше болуы мүмкін.
3 Өндіріс көлемі (қатысу үлесіне барабар): Компанияның қатысу үлесіне барабар үлесі бар кәсіпорындардың өндіріс көлемін білдіреді және «Инкай» БК» ЖШС-ны қоспағанда, БК бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға қатысты қалған бөлігін қамтымайды. Компания 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Инкай» БК» ЖШС өндірісінің жылдық көлеміндегі үлес шамамен 1 066 тонна U3O8 құрайды деп болжайды. Өндірістің нақты нақты көлемі конвертер деректерінің нәтижесі бойынша түзетуге жатады.
4 Топтың өнім өткізу көлемі: Қазатомөнеркәсіптің және оның шоғырландырылатын еншілес және тәуелді кәсіпорындарының (ҚАӨ: (i) олардың кірістілігіне елеулі әсер ететін тиісті қызметті басқару өкілеттіктерінің, (ii) осындай субъектілермен оның қатысуынан түсетін кірістерді өзгертуге ықпал етудің немесе құқықтардың және (iii) Топ пайдасының мөлшеріне ықпал ету үшін осындай субъектілерге өз өкілеттіктерін пайдалану қабілетінің болуы жолымен бақылайтын компаниялардың) сатуларын қамтиды. Маңызды әлеуетті дауыс беру құқықтарын қоса алғанда, негізгі құқықтардың болуы мен әсері ҚАӨ-нің басқа заңды тұлғаға бақылауын бағалау кезінде ескеріледі).
5 ҚАӨ өнім өткізу көлемі (Топ бойынша сату көлеміне енгізілген): ҚАӨ мен Kazakhatom AG (THK) сауда үйінің қорытынды сыртқы саудасын ғана қамтиды. ҚАӨ және THK арасындағы топішілік мәмілелер кірмейді.
6 Болжамды түсім уран бағасына және белгілі бір уақытта бөгде көздерден алынған теңгенің АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамына негізделген. Пайдаланылатын бағалар мен теңгенің АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамдары Қазатомөнеркәсіптің ішкі болжамдарын көрсетпейді және 2020 жылғы түсім айтарлықтай дәрежеде нақты бағалар мен теңгенің айырбас бағамдарының АҚШ долларына қатысты сыртқы көздердің болжамынан алшақтығының әсеріне ұшырауы мүмкін.
7 Күрделі шығындар (100% негізде): өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындарын ғана қамтиды.
* U3O8 кг-ны фунтқа ауыстыру коэффициенті 2,5998 екенін ескеріңіз.

Қазіргі кезде Компанияның 2020 жылға арналған барлық болжамдары өзгеріссіз қалып отыр. Түсім, сондай-ақ «ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша), С1» және «ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар (қатысу үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар), AISC» көрсеткіштері теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы мен уранның споттық бағасы ескертуде көрсетілген болжамдардан өзгеше болатын дәрежеде жоғарыда келтірілген болжамдардан ерекшеленуі мүмкін.

Компания операциялық факторларға және оның бақылауындағы ішкі өзгерістерге қатысты болжамдарды (жыл бойынша) ғана жаңартатынын ескеріңіз. Айырбастау бағамдары мен уран бағасы сияқты сыртқы көрсеткіштер үшін пайдаланылатын түйінді жорамалдар Компанияның бюджетін қалыптастыру кезінде бөгде көздердің деректері негізінде белгіленеді; мұндай жорамалдар ерекше жағдайларда ғана жаңартылады.

Компания әлі күнге дейін Компанияның шамамен алты-жеті айлық өндіріс көлеміне сәйкес келетін қорлардың (қоймалардағы қалдықтардың) ағымдағы деңгейін сақтауға тырысады. Алайда, 2020 және 2021 жылдардағы қорлар ағымдағы деңгейден төмен болады деп күтілуде және осы кезеңдердің өндірістік шығындарын өтеу мүмкін болмайды. Компания өз қорларын оңтайландыру мүмкіндіктерін іздеу мақсатында нарықтық жағдайды бақылауды жалғастырады, сондықтан 2-тоқсанның соңында Компания спот нарығында белгілі бір көлемге ие болды.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы операциялық және қаржылық көрсеткіштер (2020 жылғы 27 тамыз) – конференц-қоңырауы өткізілетінін еске салу>

Қазатомөнеркәсіп 2020 жылғы 1-жартыжылдықтағы операциялық және қаржылық нәтижелер жарияланған соң оларды талқылау үшін 2020 жылғы 27 тамызда конференц-қоңырау (ағылшын тілінде) өткізуді жоспарлады. Басталуы Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен 17:00-де / Гринвич бойынша 12:00-де / Солтүстік Америкалық шығыс уақыты бойынша 07:00-де. Компания басшылығының баяндамасынан кейін инвесторлармен ағылшын тілінде «Сұрақ-жауап» сессиясы өтеді. Мүдделі тараптарды келесі телефон нөмірлері бойынша конференц-қоңырауға қосылуға шақырамыз.

· Қазақстан (тек тыңдау режимінде) : +7 (8) 717 245 88 12, сұрау кезінде 3715# құпия сөзін енгізіңіз

  Ұлыбритания Біріккен Корольдігі (тегін): +44 (0) 80 0028 8438

· Ұлыбритания Біріккен Королдігі (жергілікті): + 44 (0) 20 3107 0289

· Америка Құрама Штаттары: +1 (918) 922-6506

· Ресей Федерациясы (тегiн): +7 (833) 922-1411

Қоңырауға қосылу және ағылшын тіліндегі «Сұрақ-жауап» сессиясына тікелей қатысу үшін конференция нөмірін 2950189 енгізіңіз. Конференц-қоңыраудың тікелей трансляциясы (вебкаст) www.kazatomprom.kz интернет-ресурсындағы сілтеме бойынша конференц-қоңырау күні қолжетімді болады. Сондай-ақ, қатысушылар конференц-қоңырау кезінде веб-трансляция сұрақтары функциясын қолдана отырып, өз сұрақтарын қоя алады.

Конференц-қоңыраудың жазып алынған нұсқасы (вебкаст) мен орыс тіліндегі транскрипті де ол өткізілгеннен кейін көп ұзамай www.kazatomprom.kz сайтында қолжетімді болады.

Толығырақ ақпарат алу үшін хабарласыңыздар:

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты сұрақтар бойынша:

Кори Кос (Cory Kos), IR ж PR департаментінің директоры

Тел: +7 7172 45 81 80 Email: ir@kazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұрақтары бойынша:

Торғын Мукаева, IR ж PR департаменті директорының орынбасары

Тел: +7 7172 45 80 63 Email: pr@kazatomprom.kz

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп – әлемдегі ең ірі уран өндіруші компания. Компания 2019 жылы табиғи уран өндірісі бойынша әлемдегі жиынтық уран өндірісінің шамамен 24%-ын құрады. Топ саладағы аса ірі резервтік уран базасына ие. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен кәсіпорындарымен бірге 24 учаскені игеретін 13 уран өндіруші кәсіпорынға ие. Уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан, сонымен қатар барлық кәсіпорындар жер асты ұңғымалы шаймалау (ЖҰШ) әдісін пайдаланады және денсаулық сақтауда, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауда алдыңғы қатарлы тәжірибелерді қолдануға басымдық беріледі.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы саналады және Топтың негізгі клиенттері – атом өндіруші қуат операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарық – Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран мен уран өнімдерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ спот нарығында тікелей Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан бас кеңсе немесе Швейцариядағы Trading House KazakAtom (THK) еншілес кәсіпорны арқылы сатады. Толық ақпарат біздің сайтымызда: http://www.kazatomprom.kz.

Келешекке қатысты мәлімдемелер

Осы хабарламаға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактілерді қоспағанда, барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдеме болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жай-күйіне, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы күтулері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелер басқалармен бірге «нысаналы көрсеткіш», «санау», «күту», «мақсат», «ниеттену», «мүмкін», «болжай білу», «есептеу», «жоспар», «болжау», «болады», «болуы мүмкін», «ықтимал», «тиіс», «болуы мүмкін» сияқты сөздер мен айналымдарды, сондай-ақ ұқсас мағынадағы басқа да сөздер мен ұғымдарды немесе мәлімдеме мәтініне дейін, мәтінінен кейін немесе мәтінінің ішінде тұруы мүмкін олардың теріс пішіндерін қамтуы ықтимал.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияға тәуелді емес белгілі және белгісіз тәуекелдерді, белгісіздіктерді және басқа да маңызды факторларды қамтиды, олар компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашақта қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанатын күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленетін болады. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес-стратегиясына және болашақта жұмыс істейтін шарттарға қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛІ БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАРҒА ҰШЫРАЙДЫ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ СЕНІМДІЛІКПЕН БОЛЖАНА АЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС ЖЕРДЕ БОЛАДЫ. БОЛЖАМДАР ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫНЫНА ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК БОЛА АЛМАЙДЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯНЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ – ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КОНСУЛЬТАНТТАРЫ ДА, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ НЕМЕСЕ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ НЕМЕСЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ – ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДӘЛДІГІ ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат, басқаларымен қатар болашаққа қатысты мәлімдемелерді қоса алғанда, осы құжаттың күнінде ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден бас тартады және ол компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалар, шарттар немесе мән-жайлар нәтижесінде немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын ақпаратқа енгізілуі мүмкін қандай да бір өзгерістерді көпшілік алдына шығармайды.

Пікір қалдыру