| (AIX)    USD 39.97   %   0.3 KZT 18500   %   0.05

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері

25 мамыр 2023
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» немесе «Компания») 2023 жылғы 25 мамырда жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 минутта (GMT+6) шығарылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – «АЖЖЖ») отырысының күн тәртібіне енгізілген әрбір негізгі мәселе бойынша сырттай дауыс беру нәтижелерін жариялады.

АЖЖЖ өткізу кезінде орналастырылған акциялардың жалпы саны 259 356 608 құрады. 2023 жылғы 25 сәуірдегі жағдай бойынша акционерлердің тізіміне, сондай-ақ акционерлердің иелігіндегі номиналды ұстаудағы акциялардың меншік иелері туралы мәліметтерге сәйкес Компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 219 719 594 дана. АЖЖЖ-да Компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,25% құрайтын,  жиынтығында   218 068 607 қарапайым акцияны иеленетін акционерлері және олардың уәкілетті өкілдері дауыс берді.

АЖЖЖ отырысының күн тәртібіне енгізілген әрбір негізгі мәселе бойынша акционерлердің дауыс беріп, шешімдер қабылданды.

 

Шешімдер

Қарсы емес

%

Қарсы

%

Қалыс қалды

%

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы.

218 050 842

99,99%

0

-

17 765

0,01%

2. 2022 жылғы шоғырландырылған таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы,  қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір қарапайым  акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

218 068 607

100%

0

-

0

-

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.

217 351 480

99,67%

0

-

717 127

0,33%

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

218 068 607

100%

0

-

0

-

5. Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын  мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле, оның ішінде «CNNC Overseas Limited» компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шартын және табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату жөніндегі өзге де мәмілелерді жасасуы туралы.

200 420 447

91,91%

16 910 794

7,75%

737 366

0,34%

6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

213 130 259

97,735%

843 662

0,387%

4 094 686

1,878%

7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

22 417 580

10,28%

195 651 027

89,72%

0

-

 

2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы

Акционерлер Компанияның дивидендтік саясатын басшылыққа ала отырып, 2022 жылғы аудиттелген қаржылық көрсеткіштер негізінде 2022 жылғы пайдадан төленетін 774,88 теңге сомасында бір қарапайым акцияға (бір ҒДҚ бір қарапайым акцияға тең) есептегендегі дивиденд мөлшерін бекітті. Осылайша, дивидендтер сомасы шамамен 200,97 миллиард теңгені құрайды, бұл Компанияның дивидендтік саясатына сәйкес бос ақша ағынының 76%  құрайды.

2022 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу 2023 жылғы 17 шілдеден бастап акционерлер тізілімінде тіркелген тұлғаларға 2023 жылғы 14 шілдедегі жағдай бойынша жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минут (GMT+6) басталады.

Ірі мәміле –  «CNNC Overseas Limited»компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шартын және табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату жөніндегі өзге де мәмілелерді жасасу туралы

Отырыс қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы табиғи уран концентраттарын сату-сатып алу бойынша ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу арқылы CNNC Overseas Limited компаниясымен ірі мәміле жасасу туралы оң шешім қабылдады. Сонымен қатар, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен CNNC Overseas Limited компаниясы арасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен екі жүз пайызынан аспайтын табиғи уран концентраттарын сату-сатып алу бойынша басқа да мәмілелер жасауға мүмкіндік береді. Бұл мәмілелер Қазақстан мен Қытай арасындағы атом саласындағы екіжақты ынтымақтастыққа жаңа серпін береді, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ұзақ мерзімді сату портфелін арттырады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Қазатомөнеркәсіптің Жарғысына негізгі өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасындағы, «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі құжаттарындағы өзгерістерге байланысты Қомпанияның жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Басқармасының құзыреттеріне қатысты болды.

Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесіне Аға тәуелсіз директор лауазымы енгізілді. Сол кезеңдегі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 27 мамырдағы шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік басқару кодексі («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы шешімі, № 22/15 хаттама) Аға тәуелсіз директордың қызметін оның тағайындалуы мен негізгі функциялары бөлігінде регламенттейді. Осы Кодекстің тиісті нормалары Компания Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар әзірлеу кезінде пайдаланылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Дауыс беру қорытындысы бойынша бұл мәселе бойынша шешім қабылданбады, өйткені оны қабылдауға дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігі дауыс бермеді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 55-бабының 2-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің осы құрамының өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

Компанияның Директорлар кеңесі құрамының мәселесі қаралатын Компания акционерлерінің келесі кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 21 маусымға шақырылды.

Сонымен қатар, Директорлар кеңесінің мүшесі – Компанияның аға тәуелсіз директоры Рассел Банхэм мырза 2023 жылғы 25 мамырдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініш жіберді.

«Мен Рассел Банхэм мырзаға Қазатомөнеркәсіптің дамуына қосқан зор үлесі үшін алғыс айтқым келеді. Ол IPO-дан бері халықаралық деңгейде мойындалған күшті корпоративтік басқару мәдениетін қоса айтарлықтай жақсартуларды енгізуге қол жеткізді және Компанияның қызметіне баға жетпес тәжірибе әкелді», - деді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Нил Лонгфэллоу.

Қосымша егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін хабарласуға болады:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша

Асем Мухамедьярова, Корпоративтік хатшы

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: amukhamedyarova@kazatomprom.kz

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты мәселелер бойынша

Еран Мағзұмов, IR департаментінің директоры

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: ir@kazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұратулары бойынша

Сабина Кумурбекова, PR департаментінің директоры

Ғажайып Күмісбек, PR департаментінің бас сарапшысы

Тел: +7 7172 45 80 22

Email: pr@kazatomprom.kz

Осы хабарландырудың көшірмесін  www.kazatomprom.kz алуға болады.

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп - 2022 жылы әлемдік бастапқы уран өндірудің жиынтық көлемінен шамамен 22% - ы мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне барабар табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші. Топтың саладағы ең ірі резервтік уран базасы бар. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 26 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулық сақтауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық практикалары мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында, Astana International Exchange биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады және топтың негізгі клиенттері - атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарықтар - Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран және уран өнімін жеткізуді ұзақ және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ споттық нарықта тікелей Астана қаласында орналасқан корпоративтік орталығынан немесе Швейцариядағы еншілес сауда компаниясы Тrading House KazakAtom (THK) арқылы жүзеге асырады.

Қосымша ақпарат алу үшін біздің  www.kazatomprom.kz интернет-ресурсымызға кіріңіз.

Болашаққа қатысты мәлімдемелер

Осы хабарға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактінің мәлімдемелерінен басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы үміттері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерде «мақсат», «санаймыз», «күтіледі», «ниеттенеміз», «мүмкін», «болжаймыз», «бағалаймыз», «жоспар», «жоба», «болады» деген, бірақ олармен шектелмейтін, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары сияқты сөздері бар  мәлімдемелер қолданылуы мүмкін.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз сын-қатерлер, белгісіздіктер және Компанияға байланысты емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАУҒА БЕЙІМ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯДА  ЕШКІМ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

Болашаққа қатысты мәлімдемені қоса алғанда, осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын ақпаратқа ол енгізе алатын қандай да бір өзгерістерді ашық түрде жарияламайды.

 

Пікір қалдыру