| (AIX)    USD 46.4   %0      KZT 20215   %0     

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

19 мамыр 2023
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Компания»), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12-ғимарат, осымен  «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» заң) 35-48, 50-52-баптарына сәйкес, өз акционерлеріне бетпе-бет нысанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлердінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») өтетіні туралы хабарлайды. Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы Компанияның 194 517 456 қарапйым акцияларына иелік ететін ірі акционер «Самұрық-Қазына» АҚ  болып табылады («Самұрық-Қазына» АҚ-тың № хаты 10.2-09-05/2445 2023 жылғы 4 мамырдағы).

Жиналыс 2023 жылғы 21 маусымда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 30 минутта (GMT+6) Қазақстан Республикасы, Z05Т1Х3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 3-қабат мекенжайы бойынша өтеді.

Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 21 маусымда жергілікті уақыт бойынша 09 сағат 00 минуттан 10 сағат 20 минутқа дейін (GMT+6) Жиналыс өтетін жерде өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізілімі 2023 жылғы 1 маусымда жергілікті уақыт бойынша 00 сағат 00 минутта (GMT+6) құрылады.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 22 маусымда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 30 минутта (GMT+6) бастапқы Жиналыс өтпеген жерде сол күн тәртібімен ашылады. Акционерлерді тіркеудің басталу уақыты-жергілікті уақыт бойынша 09 сағат 00 минут (GMT+6). Акционерлерді тіркеудің аяқталу уақыты-жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 20 минут (GMT+6).

Алдағы жиналыс туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға және Компания Жарғысына сәйкес Компанияның интернет-ресурсында және БАҚ-та да қолжетімді болады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі

  1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 43-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жиналыстың күн тәртібіне  компанияның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі Компания акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда ұсынған толықтырулар енгізілуі мүмкін.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционердің сұрауы бойынша Компанияның нақты орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей танысуға дайын және қолжетімді болуға тиіс.

Акционердің сұрау салуы бойынша жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды акционер көтереді. Компания акционерлерінен сауалдар Компанияның нақты орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.

Жиналысты өткізу тәртібі.

  • Жиналысқа қатысатын акционерлер немесе олардың өкілдері (бірлесіп «акционерлер») жиналыс басталғанға дейін тіркеуден өтуі керек. Акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы керек. Акционерлердің өкілдері жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өздерінің өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүдделерін сенімхатсыз білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуы қажет.
  • Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар депозитарлық Банктің (Citibank N. A.) қызметтерін депозитарий ретінде пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында өз дауыс беру құқығын іске асыра алады. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар Депозитарийлық банк (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бенефициарлық иелеріне қатысты қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар.
  • Тіркеуден өтпеген акционер кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.
  • Жиналыс кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады.
  • Жиналыста жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады және дауыс беру нысаны анықталады – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).
  • «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 50 - бабының 1-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс беру Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және жиналыста дауыс беруге құқығы бар әрбір адамға жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс беру кезінде жиынтық дауыс беруді қоспағанда, «бір акция-бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
  • Төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөз сөйлеу жиналыс регламентінің бұзылуына әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.
  • Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.
  • «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес жиналыстың хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласуға болады:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша

Асем Мухамедьярова, Корпоративтік хатшы

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: amukhamedyarova@kazatomprom.kz

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты мәселелер бойынша

Еран Мағзұмов, IR департаментінің директоры

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: ir@kazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұратулары бойынша

Сабина Кумурбекова, PR департаментінің директоры

Ғажайып Күмісбек, PR департаментінің бас сарапшысы

Тел: +7 7172 45 80 22

Email: pr@kazatomprom.kz

Осы хабарландырудың көшірмесін  www.kazatomprom.kz алуға болады.

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп - 2022 жылы әлемдік бастапқы уран өндірудің жиынтық көлемінен шамамен 22% - ы мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне барабар табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші. Топтың саладағы ең ірі резервтік уран базасы бар. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 26 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулық сақтауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық практикалары мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында, Astana International Exchange биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады және топтың негізгі клиенттері - атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарықтар - Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран және уран өнімін жеткізуді ұзақ және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ споттық нарықта тікелей Астана қаласында орналасқан корпоративтік орталығынан немесе Швейцариядағы еншілес сауда компаниясы Тrading House KazakAtom (THK) арқылы жүзеге асырады.

Қосымша ақпарат алу үшін біздің  www.kazatomprom.kz интернет-ресурсымызға кіріңіз.

Болашаққа қатысты мәлімдемелер

Осы хабарға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактінің мәлімдемелерінен басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы үміттері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерде «мақсат», «санаймыз», «күтіледі», «ниеттенеміз», «мүмкін», «болжаймыз», «бағалаймыз», «жоспар», «жоба», «болады» деген, бірақ олармен шектелмейтін, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары сияқты сөздері бар  мәлімдемелер қолданылуы мүмкін.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз сын-қатерлер, белгісіздіктер және Компанияға байланысты емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАУҒА БЕЙІМ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯДА  ЕШКІМ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

Болашаққа қатысты мәлімдемені қоса алғанда, осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын ақпаратқа ол енгізе алатын қандай да бір өзгерістерді ашық түрде жарияламайды.

Пікір қалдыру