| (AIX)    USD 37.3   %   -2.38 KZT 18835   %   0.88

Тұрақты даму

Қоршаған ортаны қорғау

Қоршаған ортаны қорғау Қазатомөнеркәсіптің қызметінің және тұрақты дамуды басқару тәсілдемесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Компания өз қызметі қоршаған ортаға, тұрғындардың денсаулығына, қауіпсіздігіне және өмірінің сапасына әсер ететінін мойындайды және Топтың өндірістік қызметі жүзеге асырылатын өңірлерде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғи ортаны сақтау, табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану және экологиялық әсерді барынша азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды. 

 

Экологиялық менеджмент жүйесі
Экологиялық мониторинг
Атмосфераға шығарындылар
Су ресурстары
Қалдықтарды пайдалану
Биоалуантүрлілік
Кеніштердің жабылуы
Пікір қалдыру